Predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel

Servis fotovoltických elektrárni

Servis

Vykonávame servis fotovoltických elektrárni na východnom a strednom Slovensku. Spolu servisujeme fotovoltické elektrárne o výkone 12 MWp.

Samotný servis pozostáva z monitoringu, ročných a vizuálnych prehliadok a samozrejme samotných servisných zásahov v prípade poruchy.

Dôležitou súčasťou servisu je vykonávanie termovíznej kontroly samotného fotovoltického systému. Kontrola termovíznou kamerou môže odhaliť poruchy a poškodenia na fotovoltických paneloch, prehrievanie jednotlivých spojov na elektroinštalácií v spojovacích skrinkách a rozvádzačoch.

K servisu samozrejme patrí vykonávanie východiskových a periodických Odborných Prehliadok a Odborných Skúšok fotovoltickej elektrárni v zmysle vyhlášky 508/2009, ktorú mení a dopĺňa vyhláška 398/2013.

 

Fotka panelov Termovízny záber poškodeného panela
Fotka spojovacej skrinky RDC Termovízny záber spojovacej skrinky RDC